Comunicació política

Comunicació política - Serveis - Marc Pidelaserra

El repte més important de la comunicació política és recuperar la confiança dels ciutadans i ciutadanes, en una època de màxim descrèdit dels representants democràtics i dels processos de presa de decisions. Per aquest motiu, amb la metodologia de nous models de governança i proximitat, les persones que encapçalin llistes electorals, partits polítics o governs han de fer un esforç en explicar què fan i sobretot per què. Amb el centre d'atenció posat en les persones, la nova agenda política ha de ser una mescla entre gestió i relació comunitària, i una bona assessoria i gestió del temps també es fa fonamental. Amb tot, s'ha de saber escoltar i transmetre, i aquests són els serveis que poden resultar d'utilitat a tal fi.

 

Representants polítics

El dia a dia dels representants polítics és molt complicat, amb desenes d’actes i reunions a l’agenda. El dia a dia fa perdre perspectiva, a voltes fa perdre la creativitat i la planificació a mig-llarg termini. L’objectiu és dotar als i les representants polítics d’eines per ser més eficients i guanyar en contacte amb la ciutadania, a través de la proximitat i l’optimització del temps. A més, es donen eines de comunicació personal.

Assessoria política
Anàlisi d’escenaris polítics, actors i agents implicats en el disseny de polítiques, estratègia de negociació, planificació d’actes segons objectius polítics, planificació de missatges, preparació de reunions, plenaris i assemblees, control de l’agenda mediàtica, revisió del pla de mandat, planificació electoral.
Campanyes electorals
Estudi i anàlisi prèvia de l’electorat, disseny de l’equip de campanya, entrenament comunicatiu, calendarització de missatges i actes, grassroots i mobilització, disseny del pla de campanya i execució, avaluació de resultats.
Pla de proximitat política
Definició d’objectius, anàlisi socioeconòmic de la població, disseny d’actes participatius, màrqueting personal, reputació online, estratègies de comunicació relacional, calendarització de la presencialitat, confecció agenda de contactes.
Redacció de discursos
Redacció personalitzada de discursos i intervencions per mitjans de comunicació, redacció d’articles, cartes, comunicats…, planificció d’objectius estratègics, anàlisi de públics diana, entrenament en oratòria i tècniques de comunicació.
Gestió del temps i l'agenda
Optimització general del temps: preparació de reunions, calendarització segons criteris de conciliació d’actes i esdeveniments, delegació de feines, control i blindatge de l’agenda.
Estratègia de social media
Reputació personal online, estratègies de comunicació relacional, estudi de xarxes socials i formes d’interacció amb la ciutdania, Pla de Social Media, planificació de missatges, protocol de respostes.

T’interessa? Posa’t en contacte amb mi i demana’m més informació. Sense cap compromís!

Partits polítics

La comunicació dels partits polítics té dos grans objectius: fer arribar l’activitat del partit i la seva ideologia, i aconseguir il·lusionar i captar nova militància. En aquest sentit ha de ser una comunicació constant i molt propera, a la vegada que internament s’ha d’aconseguir un partit cohesionat i motivat. Aquests són els serveis que s’ofereixen.

Pla de comunicació interna
Disseny de cartes, butlletins, revistes i merxandatge, planificació de missatges, bústia de suggeriments, preparació d’activitats de cohesió.
Pla de comunicació externa
Plantejament d’objectius estratègics, disseny de pàgina web i butlletins electrònics, estratègia de mitjans de comunicació, estratègia de captació de militància.
Gestió de portaveus
Planificació de missatges, entrenament comunicatiu en oratòria i tècniques de comunicació, redacció d’articles i posicionaments ideològics, establiment de l’agenda política.
Anàlisi política i d'enquestes
Anàlisi d’escenaris polítics, actors i agents socials i econòmics de l’entorn, estudi electoral històric complet, anàlisi de sondejos i projecció de resultats, assessorament estratègic electoral.
Disseny d'esdeveniments
Proposta d’actes en funció d’objectius estratègics, organització i difusió d’actes, preparació del contingut polític, confecció d’agenda de contactes, processos participatius i deliberatius.
Estratègia de social media
Redacció de continguts per web i xarxes socials, difusió sistematitzada de l’activitat del partit, protocol de missatges i respostes, retransmissió d’actes via xarxes socials.

T’interessa? Posa’t en contacte amb mi i demana’m més informació. Sense cap compromís!

Governs locals i comarcals

Els ajuntaments i ens comarcals tenen l’oportunitat d’apropar-se de nou a la ciutadania i tornar a liderar la transformació social. Amb noves maneres de gestionar gràcies a la governança, s’implica molt més als veïns i veïnes que poden participar de les decisions col·lectives, fet que incrementa l’autoestima i l’engagement amb les institucions i la política. Això és el que ofereixo.

Pla de governança
Assessorment sobre democràcia deliberativa, Pla de Ciutat, objectius estratègics del mandat, identificació d’agents socials i econòmics, determinació de polítiques participatives. 
Butlletí municipal
Disseny editorial professional, planificació d’objectius i missatges, elaboració del contingut parcial o total, avaluació i millora segons opinons dels ciutadans/es.
Participació ciutadana
Proposta d’actes en funció d’objectius estratègics, preparació de la documentació pels participants, dinàmiques grupals, confecció d’agenda de contactes, redacció d’informes concloents.
Redacció de notícies
Recerca de temes d’interès, confecció de peces informatives per tots els canals de comunicació (web, butlletí, ràdio, televisió), elaboració d’entrevistes. 
Entrenament comunicatiu
Oratòria i tècniques de comunicació per a membres dels governs, planificació de missatges, redacció d’articles explicatius de l’obra de govern, establiment de l’agenda política.
Comunicació de crisi
Recopil·lació de tota la informació disponible, gestió de les demandes ciutadanes d’informació, entrenament del/la portaveu de crisi, relacions amb els mitjans de comunicació.

T’interessa? Posa’t en contacte amb mi i demana’m més informació. Sense cap compromís!