Comunicació personal

Serveis - comunicació personal - Marc Pidelaserra

La dificultat de pronunciar un discurs, realitzar una presentació professional, escriure un informe, afrontar una reunió complicada... rau en la preparació de l'acte. Com qualsevol projecte, és necessari formular els objectius, fases i eines de la comunicació que es planteja, i dissenyar tota una estratègia per tal d'aconseguir el que ens proposem. Així, analitzant el públic al que ens hem de dirigir, escollint bé les eines i realitzant un bon entrenament, no hi haurà intervenció pública que se'ns resisteixi. T'ajudaré en qualsevol de les fases d'aquest procés, per aconseguir que la teva comunicació sigui més efectiva i, el més complicat, que transmeti i commogui, que sigui afectiva.

Parlar en públic
Planificació de missatges, anàlisi del públic, recursos d'expressió retòrica, oratòria i comunicació no verbal, expressions crossa, entrenament i simulació d'escenaris, preparació de torns de preguntes, recursos gràfics per acompanyar l'exposició, gestió emocional.
Disseny de presentacions
Presentacions dinàmiques amb Prezi, Keynote i PowerPoint, planificació i redacció de les diapositives, recursos gràfics i adequació de la imatge amb el contingut, interralació del discurs oral amb el discurs projectat a la presentació, mètodes de comunicació visual.
Redacció d'informes
Estudi en profunditat del tema i visió estratègica, formulació d'objectius de la comunicació, tècniques de resum i síntesi enfocada a la transmissió dels elements clau de l'informe, redacció i maquetació, creació d'infografies i gràfics de dades.
Redacció d'articles i discursos
Planificació de missatges segons objectius, estratègia mediàtica i selecció de mitjans, tècniques d'storytelling i redacció afectiva, estructura del discurs optimitzada pel record dels missatges clau, elaboració d'un dossier recopil·latori de les intervencions.
Gestió de blogs
Creació, gestió i manteniment de blogs personals, estratègia de continguts i difusió, redacció de posts i gestió de comentaris, actualització periódica i enfocada al posicionament orgànic, disseny responsive i personalitzat, imatge gràfica conjunta de blog i xarxes.
Marca personal
Posicionament professional i personal, creació d'una identitat digital amb estratègia de social media inclosa, creació d'un portafoli visual, estratègia de mitjans de comunicació, calendari d'esdeveniments de networking, redacció de cartes de presentació.

T'interessa? Posa't en contacte amb mi i demana'm més informació. Sense cap compromís!