Comunicació política

Comunicació política - Serveis - Marc Pidelaserra

El repte més important de la comunicació política és recuperar la confiança dels ciutadans i ciutadanes, en una època de màxim descrèdit dels representants democràtics i dels processos de presa de decisions. Per aquest motiu, amb la metodologia de nous models de governança i proximitat, les persones que encapçalin llistes electorals, partits polítics o governs han de fer un esforç en explicar què fan i sobretot per què. Amb el centre d'atenció posat en les persones, la nova agenda política ha de ser una mescla entre gestió i relació comunitària, i una bona assessoria i gestió del temps també es fa fonamental. Amb tot, s'ha de saber escoltar i transmetre, i aquests són els serveis que poden resultar d'utilitat a tal fi.

 

Representants polítics

Partits polítics

Governs locals i comarcals